Szkoła Językowa BAKAŁARZ oferuje naukę następujących języków obcych:
  • angielski
  • niemiecki
  • francuski
  • hiszpański
  • rosyjski
  • włoski
  • polski dla cudzoziemców
  • chiński

w zakresie języka:

 • ogólnego
 • biznesowego
 • prawniczego
 • medycznego
 • technicznego
 • wojskowego
 • i innych specjalistycznych.