Współpracują z nami zarówno lektorzy polscy jak i zagraniczni. Wszyscy posiadają odpowiednie kwalifikacje (tytuł magistra lub licencjata odpowiedniej filologii, a w przypadku native-speakerów, certyfikat uprawniający do nauczania języka ojczystego jako języka obcego, np. CELTA w przypadku angielskich native-speakerów), przygotowanie pedagogiczne i umiejętności dydaktyczne, poparte praktyką nauczycielską. W procesie rekrutacyjnym staramy się wyłowić lektorów, dla których nauczanie jest nie tylko zawodem, ale również prawdziwą życiową pasją. Wśród naszych nauczycieli są osoby z uprawnieniami egzaminatorów TELC i młodzi wykładowcy uczelni ze stopniem naukowym doktora.

Bardzo starannie dobieramy nasz zespół, nie tylko pod względem profesjonalnym. Przywiązujemy dużą wagę do cech osobowościowych człowieka. Dobre, pomocne, życzliwe relacje w zespole, jak również między Słuchaczami a całym personelem Bakałarza przekładają się na doskonałe wyniki w nauczaniu.

Nasi lektorzy utrzymują stały kontakt ze Słuchaczami przez: telefon, e-mail, oraz ICO /Internetowe Centrum Obsługi/

Dążąc do doskonałości, nie zapominamy o idei uczenia się przez całe życie. Dlatego nasi lektorzy stale doskonalą metody swojej pracy poprzez udział w szkoleniach, warsztatach metodycznych i konferencjach. Dzięki nim lektor wraca do swoich studentów wzbogacony o nowe, szersze spojrzenie na swoją dotychczasową pracę oraz o nowe umiejętności przydatne w procesie nauczania.

Kandydat, który chce dołączyć do zespołu lektorów Bakałarza:

  • musi posiadać formalne kwalifikacje do nauczania języka obcego
  • odbywa rozmowę kwalifikacyjną z metodykiem,
  • rozwiązuje zadanie sprawdzające jego przygotowanie metodyczne oraz umiejętności językowe
  • przeprowadza lekcję próbną
  • po przyjęciu do zespołu jest przez pierwsze miesiące pracy systematycznie sprawdzany i oceniany. Bierze też udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje, co jest następnie kontynuowane przez cały czas współpracy z SJ BAKAŁARZ