Idąc w kierunku proponowanym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: Uczenie się, Nauczanie i Ocenianie (CEF), Szkoła Językowa Bakałarz promuje nowoczesne metody nauczania języków, które wspomagają niezależność w myśleniu, ocenie i działaniu, połączone z umiejętnością komunikowania się w sytuacjach życia towarzyskiego i zawodowego.

Nasze metody precyzyjnie dostosowujemy do wymagań naszych Klientów.
Jesteśmy przygotowani do wprowadzenia modyfikacji do naszych programów w zależności od zmieniających się potrzeb Słuchacza, intensywności szkolenia, poziomu kompetencji językowych, profilu zawodowego oraz oczekiwanych celów szkolenia. Dzięki temu możemy zapewnić maksymalną skuteczność procesu nauczania.

Wśród najczęściej stosowanych przez nas metod i podejść do nauczania języków obcych znajdują się:

 • metoda naturalna, w której
  • język poznajemy odkrywając jego znaczenie, a nie analizując struktury gramatyczne
 • metoda reagowania całym ciałem 
 • metoda audiolingwalna, w której
  • nawyki językowe nabywane są poprzez wielokrotne powtarzanie słów i innych wzorów wypowiedzi, niezbędnych do komunikowania się
 • podejście komunikacyjne, w którym
  • uczenie się odbywa się w interakcji, poprzez działanie i rozwiązywanie zadań
  • dobór treści nauczania jest podyktowany funkcjonalnością i użytecznością komunikacyjną i odwołuje się do potrzeb i możliwości uczniów
  • wzorce strukturalne są wbudowane w ćwiczenia komunikacyjne ukierunkowane na treść (znaczenie)
  • ćwiczenia i zadania zorientowane są na rozwój czterech sprawności
 • zintegrowane nauczanie (Content and Language Integrated Learning CLIL), w którym
  • na lekcji językowej wprowadzane są treści z innych obszarów wiedzy
 • podejście narracyjne do nauki języka czyli „Storytelling”
 • metody mnemotechniczne