Język, którym mówimy

Kompetencje zawodowe, niezależność w myśleniu oraz w ocenie sytuacji i działaniu są dzisiaj podstawowym wyznacznikiem naszej wartości w świecie biznesu.

W połączeniu ze sprawną organizacją wypowiedzi i poprawnością językową mają kluczowe znaczenie w powodzeniu negocjacji, prezentacji czy nawiązaniu nowych kontaktów zawodowych. BAKAŁARZ w proponowanych programach nauczania dba o to, żeby wszystkie wyżej wymienione elementy harmonijnie współdziałały ze sobą, stanowiąc tym samym gwarancję sukcesu w nauce każdego języka obcego.

Więcej niż język

Znajomość niuansów językowych, kultury danego kraju, obyczajów stanowi o ocenie obcokrajowca nas jako partnera biznesowego. Niejednokrotnie to właśnie na podstawie pierwszego kontaktu i pierwszych wrażeń językowych potencjalny kontrahent podejmuje decyzje.