Certyfikat PASE

Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości w Nauczaniu Języka Angielskiego PASE jest jedyną organizacja w naszym kraju, która:

 • zajmuje się nadzorowaniem i promowaniem standardów w nauczaniu języka angielskiego;
 • dysponuje systemem inspekcji i akredytacji szkół językowych;
 • przyznaje znak jakości instytucjom uczącym języka angielskiego

 

Rekomendacja PASE przyznawana jest w wyniku wszechstronnej inspekcji, w trakcie której inspektorzy PASE sprawdzają szkołę w zakresie :

 • kwalifikacji nauczycieli
 • jakości nauczania
 • nadzoru metodycznego
 • profesjonalizmu zarządzania
 • komfortu warunków nauczania
 • doboru materiałów dydaktycznych
 • etyczności działań reklamowych

Szkoła Językowa Bakałarz jest posiadaczem 2 certyfikatów PASE od 2002 do 2008 roku.www.pase.pl PASE na lata 2002-2005 PASE na lata 2005-2008

Szkoła Bakałarz przez pośrednictwo PASE brała udział w pilotażowym projekcie o skali międzynarodowej odnośnie rozpowszechniania wysokich standardów jakości nauczania poprzez rozpowszechnianie Europejskiego portfolio językowego dla dorosłych. Słuchacze naszej szkoły otrzymali takie portfolio na zajęciach.

Europejskie portfolio językowe dla dorosłych składa się z Paszportu językowego, Biografii językowej, Dossier.

Paszport językowy jest przyznawany dorosłym (16+) , W paszporcie wpisuje się języki, w których jego użytkownik posiada jakieś kompetencje. Ten dokument rejestruje nabyte umiejętności językowe, zdobyte kwalifikacje i doświadczenia. Treść paszportu stanowią kolejno:

 • Wykaz sprawności językowych zgodny z poziomami biegłości językowej, określonej w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego. / stosowany w naszej szkole/
 • Historia uczenia się języków i nabywania doświadczeń interkulturowych.
 • Rejestr zaświadczeń i dyplomów językowych.

Organizator Szkoleń Najwyższej Jakości

Szkoła Językowa Bakałarz została wyróżniona Certyfikatem „Organizator Szkoleń Najwyższej Jakości” w 2003 roku. Certyfikat ten nadawany jest przez Data Group w wyniku badania opinii klientów obsługiwanych przez daną firmę szkoleniową.