Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych – obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Bakałarz-Dorota Łeweć i Tomasz Nitka Sp.J. z siedzibą przy ul. Wiśniowej 56, 02-520 Warszawa

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

 • niezbędnym do realizacji usług edukacyjnych, świadczonych przez Bakałarz-Dorota Łeweć i Tomasz Nitka Sp.J. z siedzibą przy ul. Wiśniowej 56, 02-520 Warszawa, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B RODO.
 • przesyłania ofert marketingowych (w przypadku wyrażenia zgody), zgodnie art. 6 ust. 1 lit. A RODO.
 • niezbędnym do skontaktowania się lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (E-mail, czat, SMS, telefon).
 • niezbędnym do wyłonienia kandydatów podczas aplikowania do pracy w Bakałarz-Dorota Łeweć i Tomasz Nitka Sp.J.
 • niezbędnym do przeprowadzenia testu poziomującego pisemnego lub ustnego, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. A RODO.

3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:

 • podmioty współpracujące z Bakałarz-Dorota Łeweć i Tomasz Nitka Sp.J.na podstawie umów powierzenia, w związku ze świadczeniem usług edukacyjnych.
 • firmy współpracujące z Bakałarz-Dorota Łeweć i Tomasz Nitka Sp.J., na podstawie umów powierzenia, w zakresie prowadzenia działań marketingowych.
 • organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.

4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

 • przez okres 6 lat, w przypadku skorzystania z oferty edukacyjnej szkoły, zgodnie z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości, oraz Art. 86 Ordynacji Podatkowej.
 • do czasu odwołania zgody, w przypadku wyrażenia zgód marketingowych.
 • do momentu udzielenia wyczerpującej odpowiedzi, w przypadku zapytania przesłanego drogą elektroniczną.
 • od 2 lat w celach roszczeniowych do 10 lat w przypadku aplikowania do pracy w Bakałarz-Dorota Łeweć i Tomasz Nitka Sp.J gdy wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie danych do przyszłych rekrutacji.
 • przez okres 6 miesięcy, w przypadku wypełnienia testu poziomującego, gdy nie rozpocznie Pan/Pani nauczania w Bakałarz-Dorota Łeweć i Tomasz Nitka Sp.J

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Dane osobowe podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług przez Bakałarz-Dorota Łeweć i Tomasz Nitka Sp. J. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług.

9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.